Участието на възобновяеми енергийни източници в електропреносната мрежа на страната ни се увеличава с над 26 процента за периода 1 януари - 6 ноември 2022 г. спрямо същия период на миналата година. Това показват данни от последната справка за енергийния баланс в страната на Електроенергийния системен оператор. Освен това участието на ВЕИ в разпределителната мрежа се е увеличило с 16 на сто.

Общото производство на електроенергия в България се е повишило с близо 9 процента. От началото на годината до 6 ноември е отчетено производство на електроенергия в обем на 42 млн. мегаватчаса, а за същия период на миналата година то е било 39 млн. мегаватчаса. В същото време потреблението на ток в страната е намаляло с 1,57 на сто за посочения период.

Продължава да се наблюдава спад на електроенергията, произведена от ВЕЦ. Този път с 25 процента спрямо първите десет месецa на 2021г.