ОФИС

Иван Тодоров

Управляващ директор

+359 887 616 445

ivan@wnesstv.com

efficiencyfirstmedia@gmail.com

wnesstv.com

 

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

distribution@wnesstv.com

 

 

РЕКЛАМА

sales@wnesstv.com

 

ПРОГРАМА

program@wnesstv.com

 

 

 

ВРЪЗКА СЪС СЪВЕТА ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ

гр. София 1000, СО - район Оборище, бул. "Княз Дондуков" № 19, ет. 4

office@cem.bg | www.cem.bg

 

"Ефишънси Фърст Медия" ООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 203055573, със седалище и адрес на управление София, ж.к. Слатина, ул. 592 №4, ап. 13, електронна поща ivan@wnesstv.com, интернет страница www.wnesstv.com, телефон за контакти +359 887 616 445.