Мобилната комуникация в Европа може да срещне много трудности по време на предстоящата зима.

Представители на телекомуникационната индустрия споделят опасенията си, свързани с евентуални спирания на електрозахранването, които да прекъснат, макар и временно мобилните мрежи в цели региони.

Важни услуги като болници, полиция, армия и правителство са осигурени и няма да бъдат засегнати от спирания на тока. Телекомуникационната инфраструктура обаче не фигурира в аварийния план на повечето страни от Общността.

Страните от Европейския съюз ще се опитат да гарантират на своите граждани ползването на мобилни телефони. На територията на Стария континент има близо половин милион телекомуникационни кули, като повечето от тях са осигурени с резервни батерии, издържащи обаче само до около 30 минути.