Цените на жилищата и наемите в страните от Европейския съюз продължават да се повишават със стабилни темпове през второто тримесечие на годината в сравнение с първите три месеца на 2021 г.

Според данни на европейската служба за статистика Евростат цените на жилищата се увеличават с близо 10 процента, а наемите им растат с 1,7 на сто през посочения период.

Стойностите нарастват с почти еднакви темпове между 2010 г. и второто тримесечие на 2011 г. След това обаче повишаването на цените на имотите се ускорява значително.

За последните 12 години жилищата в страните-членки са поскъпнали средно с 48 процента, а наемите с 18 на сто.

Цените на жилищните имоти в България се увеличават с приблизително 59 процента от 2010 г., а наемите се повишават с около 23 на сто.