На близо 60 хил. семейства до момента е отпусната еднократната помощ от 300 лв. за ученици, записани в първи и осми клас в държавните и общинските училища. Това сочат данните на Агенцията за социално подпомагане.

Кандидатстването за този вид помощ продължава до 15 октомври, като отпускането на средствата вече не се обвързва с доходите на родителите. Кандидатства се по настоящия адрес на един от родителите. Формулярите са качени на страницата на aгенцията и могат да се подават и по електронен път.

Спрямо миналата година се отчита повишен интерес. Родителите трябва да предоставят бележка от училището, че детето е записано в първи или осми клас. Средствата обаче трябва да бъдат върнати при натрупване на 5 и повече неизвинени отсъствия в рамките на месец или ако ученикът прекъсне обучението си.