България се нарежда на 50-о място по богатство на глава от населението от общо 133 изследвани държави. Страната ни е също на 39-то място в света по сложност и комплексност в класацията на Индекса за икономическа сложност на Университета "Харвард".

Живеещите в България 6.9 милиона жители имат БВП на глава от населението от 10 хиляди долара. През последните пет години ръстът на този показател е 2.3%, което е над средните стойности за региона, показва анализът на специалистите от Харвард. В сравнение с предишното десетилетие икономиката на България е станала по-комплексна, като се е подобрила с 5 позиции в класацията, което е малко очаквано спрямо нейното равнище на доходи. Подобрението се дължи на диверсификацията на износа ѝ.

"В бъдеще България е в състояние да се възползва от много възможности за диверсификация на производството си, като използва съществуващото си ноу-хау", твърдят анализаторите от Харвард.

Според прогнозите им обаче до 2030 г. се предвижда растеж в България от 1.6% годишно, което я нарежда в дъното сред страните в световен мащаб.

Най-комплексните икономики в света са Япония, Швейцария, Германия, Южна Корея и Сингапур. Страните от нашия регион също се справят много добре, като Чешката република е на 6-то място, а Унгария - на 9-о. Полша, най-развитата икономика в региона, е на 26-то място - още едно доказателство, че не само размерът на БВП има значение.