България се изкачва с 4 позиции в Световната класация за дигитална конкурентноспособност на швейцарския Институт за развитие на мениджмънта за 2022 г.

Тазгодишните резултати показват подобрение в класирането на страната ни, която е 48-ма от 63 държави в сравнение с миналата година, когато България бе на 52-ро място от 64 класирани в света.

Институтът отбелязва умерен ръст в показателите по два от основните критерии при България, а именно - знания и бъдеща готовност. Най-положителните тенденции за страната ни се демонстрират от бизнес гъвкавостта, IT интеграцията и нагласите към приспособяване. Като най-силни страни на България в областта на дигиталната конкурентоспособност са посочени следните области: концентрацията на жени в изследователския сектор (11 място/от 63), предоставени високотехнологични патенти (13/63), липсата на страх у предприемачите от провал (06/63) и защитата на личните данни от закона (20/63).

За първи път от пет години насам класацията е оглавена от Дания. Скандинавците изместват четирикратния първенец в сферата на дигиталната трансформация - САЩ, които са следвани от Швеция и Сингапур.

Дигиталната класация е показател за нивото на развитие на цифровите технологии и степента, до която тяхното прилагане оказва влияние върху бизнес практиките, административното управление и функционирането на гражданското общество в страните-обект на проучването.