Само 2 от 52 български университета попадат в световната класация на висшите училища Times Higher Education за 2023 г.

Софийският университет "Св. Климент Охридски" е в групата, която включва класираните между 1201 - 1500 място. През миналата година Алма матер е била в категорията 1200+. Другият наш университет попаднал в световната класация е Техническият университет в София, който е след 1500-ната позиция. Това означава, че висшето учебно заведение се е сринало с 200 мeста спрямо предходната година.

Общата позиция на даден университет се определя според няколко фактора - качеството на обучението, на научните изследвания, цитатите на научни трудове, доходите на завършилите, както и според международната перспектива. Данните за Софийския университет показват подобрение по отношение на заплащането и на интернационализацията. Следва резултатът по отношение на обучението, който обаче се влошава в сравнение с предходната година. Подобно е положението и при Техническия университет.

Топ 10 на най-добрите университети в света, според класацията, включва само висши училища от САЩ и Великобритания. За поредна година на първо място е университета в Оксфорд, следван от Харвард. На трето място е Кеймбридж, а след него се нареждат Станфорд и Масачузетският технологичен институт.