Броят на лицата с висше образование у нас е 1 милион и 560 хиляди или всеки четвърти в България е висшист. Това сочат данни на Националният статистически институт, събрани по време на Националното преброяване през месец септември 2021 г.

Наблюдението на най-високата завършена степен на образование започва от преброяването, проведено през 1934 година.

За целия период до 2021 г. образователната структура на населението на 7 и повече навършени години значително се подобрява. Има ясно изразена тенденция на увеличение на броя и дела на населението с висше и средно образование и намаляване на броя на хората с основно и по-ниско.

В сравнение с предходното преброяване относителният дял на лицата с висше нараства с почти 6 процентни пункта. Увеличава се и разликата по полов признак. Относителният дял на жените с висше образование достига близо 30%, а на мъжете е 21%.

Значителни са различията и в образователната структура на лицата по местоживеене. Докато относителният дял на лицата с висше образование в градовете е 31%, то в селата е 10% или близо три пъти по-малък.