Дигиталното образование все повече се доказва като модел, който скоро може би напълно ще измести стандартния метод на учене. Преди 4 години езиковата гимназия "Иван Вазов" в Пловдив за първи път в България и на Балканите въвежда модела 1:1 (едно към едно) като начин за преподаване и учене.

Какво мислят учениците за "новия" учебен процес и трудно ли е на учителите да свикнат с "новото" преподаване? Как протичат часовете, какви са предимствата и недостатъците на ученето без учебници и защо България е на челните места в дигиталното образование? (Не знаехте ли?) Всички тези факти и въпроси провери Надя Павлова, като се върна в училище за един ден. Водещата надникна в часовете на паралелка, която учи по модела 1:1. Надя направи крачка в бъдещето, защото според експерти, дигиталното образование е образованието на бъдещето.

Отговорите на всички любопитни въпроси за дигиталното образование гледайте в епизода.