Европейският съюз постигна политическо споразумение за налагане на такса за емисии на въглероден диоксид върху вноса на замърсяващи стоки, сред които желязо, стомана, цимент, торове, алуминий и електричество. Това е първата в света такава схема, целяща да подкрепи европейските индустрии, докато те се декарбонизират.

Този безпрецедентен по своите мащаби механизъм, наричан "въглероден данък на границите", ще се прилага за вноса на 27-те страни-членки в съответствие с критериите на европейския въглероден пазар, според които предприемачите от ЕС трябва да купуват "права за замърсяване".

Компаниите, които внасят тези стоки в ЕС, ще трябва да купуват сертификати, които да покриват включените въглеродни емисии. Според тази схема трябва да се прилагат едни и същи цени за въглероден диоксид, както за задгранични фирми, така и за местните индустрии в рамките на Общността. Вносителят трябва да обяви емисиите, които са пряко свързани с процеса на производство и ако те надвишават европейския стандарт, да купи "сертификат за емисии" по цената на въглеродните емисии в ЕС.

В момента ЕС дава на местната промишленост безплатни разрешителни за въглероден диоксид, за да ги предпази от чуждестранна конкуренция, но планира постепенното им премахване.