Страните от Европейския съюз са произвели рекордно количество електроенергия от слънцето през лятото на 2022 година. Това сочат данните от проучване на изследователския център "Ембър клаймът".

Общността е произвела малко повече от 99 тераватчаса слънчева енергия между май и август, което е с 22 тераватчаса повече спрямо същия период на миналата година. По изчисления на авторите на проучването допълнителната слънчева енергия, произведена в ЕС, се равнява на количество природен газ, чийто внос би струвал 29 милиарда евро.

Като цяло, 12% от общото количество енергия, произведена в страните-членки на ЕС между май и август, са генерирани само от слънцето спрямо 9% през миналата година.