В края на 2022 г. страните от Европейския съюз официално решиха да запазят първоначално обявената цел - делът на възобновяемите източници да достигне 40 процента от енергийния микс до 2030 г.

Решението бе взето на среща на министрите на енергетиката на държавите-членки, въпреки призива на Европейската комисия за по-големи амбиции в тази сфера на фона на газовата криза, заради войната в Украйна.

Първо - през миналата година ЕК предложи делът на възобновяемите източници от общия енергиен микс да бъде увеличен до 40 процента до 2030 г. спрямо 32 на сто сега.

После - през май 2022 г. комисията дори призова целевото равнище да бъде повишено до 45 процента, за да бъде намалена по-бързо зависимостта на ЕС от вноса на петрол, газ и въглища.

Министрите на енергетиката на страните-членки не постигнаха съгласие по въпроса за повишаването на дела на възобновяемите източници, но в същото време подкрепиха друго предложение на Европейската комисия - да бъде ускорено издаването на разрешителни за "зелени мощности". Договореният компромис предвижда във всички държави да бъдат създадени специални зони, благоприятстващи въвеждането в експлоатация на възобновяеми източници.