България e първа по ръст на заплатите в ЕС в периода януари - октомври на настоящата година. Това показва доклад на ЕК за макроикономическите прогнози. Испания е предпоследна в рамките на Общността по този показател, след нея се нарежда само Словения.

Страната ни е на първо място по ръст на възнагражденията със своите 15.4 %. На втора позиция е друга държава от бившия Източен блок - Унгария с 14.5 на сто ръст. В средата на класацията остават най-големите икономики на Стария континент - Франция и Германия. Според данните на доклада, в Испания увеличението на заплатите е 2.6 %, а при последния по този показател - Словения е 2.2 на сто.

Средния ръст в Еврозоната е 4.2 на сто, при 4.6 % за целия ЕС.

Докладът на ЕК прогнозира, че през 2023 година цените ще започнат да падат, а възнагражденията да се вдигат, особено на базата на ниското ниво на безработица в Еврозоната, въпреки лошото състояние на икономиката.