Делегатите в 27-ата Конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата или COP 27, която тази година се провежда в египетския град Шарм ел-Шейх, се споразумяха за обсъждане дали богатите държави трябва да компенсират бедните страни, които са най-уязвими към климатичните промени. Точката влезе в дневния ред на срещата на високо равнище относно климата, а преговорите по програма ще продължат до 18 ноември.

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш нарече последния доклад за състоянието на климата "Хроника на климатичния хаос". В него учени изчисляват, че глобалните температури през последните осем години са на път да станат най-топлите в историята на планетата.

За участие в конференцията на ООН в Египет са се регистрирали повече от 45 000 представители на държавите, които са страни по конвенцията, международни и регионални организации, на бизнеса, научната общност, гражданското общество.

Сред целите на форума е обсъждане ускоряването на съвместното изпълнение на ангажиментите в областта на климата с цел смекчаване на последиците от климатичните изменения. 

Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (на английски: United Nations Framework Convention on Climate Change или UNFCCC) е международен договор за околната среда, ангажиран с климатичните промени. Конвенцията е подписана от 154 държави в Рио де Жанейро през 1992 г. Протоколът от Киото, подписан през 1997 г. и влязъл в сила през 2005 г., е първото разширение на UNFCCC. То бе заменено от Парижкото споразумение, което влезе в сила през 2016 г. Конвенцията е подписана от 197 страни към 2020 г. Върховният орган за вземане на решения - Конференцията на страните (COP), заседава ежегодно, за да оцени напредъка в борбата с изменението на климата.